Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szállítási feltételek

Általános szállítási és fizetési feltételek

Az alábbiakban részletezett általános szállítási és fizetési feltételek Darmos-Pongor Natálija EV. - továbbiakban Szállító - valamennyi ajánlatára, eladására vonatkoznak, hacsak a Szállító írásban határozottan bele nem egyezett e feltételektől való eltérésbe. A Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el a Szállító általános szállítási és fizetési feltételeitől. Ezen túlmenően a Megrendelő bármely általános feltétele csak akkor vehető igénybe, ha a Szállító e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon vagy telefax útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások a Szállítóra nem kötelezőek, hacsak e megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. A jelen általános szállítási és fizetési feltételek a Szállító és a Megrendelő valamennyi szerződésének elválaszthatatlan részét képezik abban az esetben is, ha erre a szerződő felek kifejezetten nem hivatkoznak.

A Szállító ÁFA mentes, így a weboldalon feltüntetett árak 0% ÁFA-t  tartalmaznak.

 

Szállítás és szállítási határidő

A Szállító mindent elkövet a megállapodott szállítási határidő betartásáért, a határidő azonban technikai okokból kifolyólag nem kötelező érvényű. Amennyiben a megadott szállítási határidő lejárna a Megrendelő köteles új, méltányos határidőt szabni. Abban az esetben ha a Szállító ezt az új határidőt sem tartja be, a Megrendelő jogosult mindennemű kár és egyéb igény nélkül a le nem szállított mennyiség erejéig a szerződéstől elállni. Ameddig a Megrendelő a Szállítóval kötött más szerződés alapján fizetési késedelemben van, a Szállító szállítási kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére sem kezdődik meg.

Teljesítés

A teljesítés helye a Szállító telephelye, ellenkező megállapodás hiányában. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító leszállításban (telephely) állapodnak meg, úgy minden ár és feltétel lerakás nélkül értendő. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási címre való megérkezéskor száll át a Megrendelőre. Amennyiben a kiszállított termékek lerakása 30 percen belül nem kezdődik meg, úgy a Szállító várakozási költséget számol fel.

Árak és fizetési feltételek cégek részére

Árlistáink visszavonásig érvényesek. Számlázás a napi érvényes árlista alapján történik. Átutalással történő fizetési megállapodás esetén a szállítólevélen átvett termékek kerülnek számlázásra. Partnereknél a fizetési határidő a számla kiállításának napjától értendő. A fizetést a Szállító számláján szereplő fizetési határidőn belül hiánytalanul kell teljesíteni. Több mint 8 napos fizetési késedelem esetén, a Megrendelő elveszíti esetleges következő szállításra vonatkozó korábbi kedvezményeit, fizetési kondíciója automatikusan készpénzre vált. A fizetési feltételek be nem tartása esetén a Megrendelő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként fizetni. Abban az esetben, ha a Megrendelő az áru átvételét akár a Szállító, akár saját telephelyén elmulasztja, vagy hiányosan veszi át (aláírás vagy pecsét hiánya), úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét leszámlázza és jogosult a vételár maradéktalan követelésére.

Áru visszavétel és garancia

Kiszállított és átvett árut a Szállító nem köteles visszavenni. Mivel minden termékünk egyedi készítésű, így nem érvényes a vásárlásokra az általános 14 napos elállás! A terméket visszavenni nem áll módunkban, és az elkészítés elkezdését követően, lemondást, vagy módosítást nem fogadunk el! A termékek természetes anyagból készülnek, így sérülékenyek! Amennyiben a termék a "Fontos" menüpont alatt található módon rendszeresen karban volt tartva, és rendeltetés szerű használat esetén kis mértékben megsérül, úgy 6 hónapon belül térítés mentesen vállaljuk a termék javítását! 6 hónapon túl vagy nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget!